HOTLINE: 04.3928.8585

Khái niệm Quỹ mở

Quỹ mở chính thức được ra mắt tại Việt Nam từ năm 2013, với những ưu điểm về tính thanh khoản, sự linh hoạt và hiệu quả hoạt động đã được chứng minh, hiện nay quỹ mở đang là kênh đầu tư “hot” thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân.

Quỹ mở là gì?

Quỹ mở là quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư, được quản lý chuyên nghiệp bởi một công ty quản lý quỹ. Quỹ cho phép nhà đầu tư bán lại chứng chỉ quỹ theo Giá trị tài sản ròng (NAV) vào bất kỳ ngày giao dịch nào của quỹ và không giới hạn số tiền đầu tư. Quỹ “mở” về mặt thời hạn và số lượng các nhà đầu tư tham gia.

Đầu tư quỹ mở là hình thức đầu tư chứng khoán gián tiếp, khách hàng đầu tư tiền vào quỹ mở thay vì tự đầu tư trực tiếp. Số tiền các nhà đầu tư góp vào sẽ được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư của công ty quản lý quỹ, thông qua việc lựa chọn tài sản đầu tư (trái phiếu, cổ phiếu, tiền gửi…) và thời điểm đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận tốt nhất cho quỹ. Khi đầu tư vào quỹ mở, nhà đầu tư sẽ nhận được chứng chỉ quỹ, khi giá trị tài sản của quỹ tăng tức là giá trị của chứng chỉ quỹ tăng và nhà đầu tư có lợi nhuận.

Ưu điểm của quỹ mở?

  • Đầu tư với số vốn không lớn
  • Được quản lý chuyên nghiệp
  • Lợi nhuận tốt trong dài hạn
  • Thanh khoản cao, linh hoạt
  • Rủi ro thấp nhờ đa dạng hóa trong danh mục đầu tư, giảm thiểu được rủi ro do biến động ngắn hạn

Quỹ mở phù hợp với ai?

  • Nhà đầu tư bận rộn, không có thời gian bám sát thị trường
  • Nhà đầu không chuyên, chưa có đủ kiến thức sâu về đầu tư tài chính
  • Nhà đầu tư có nhu cầu đa dạng hóa kênh đầu tư
  • Nhà đầu tư mong muốn đầu tư trung và dài hạn